Anna Michiels
Nordanstigs Kommun
Vi har gjort en kartläggning i matte på vara nyanlända elever i samarbete med Utvecklingsporten. Det fungerade jättebra och gick mycket smidigt tack vare det faktum att vi jobbade nätbaserad. Kartläggningen var en stor hjälp för ämnesläraren och alla elever har kommit i gång med matte på den nivån de befinner sig.
Margaretha Stolberg
lärare, rektor/förskolechef
Att få en kompetent studiehandledare med elevens modersmål, som talar svenska och dessutom har kunskaper i det ämne eleven behöver stöd i ,har varit värdefullt då vi som bor utanför centralorten har svårt att hitta kompetenta studiehandledare i närområdet.