Läs om våra olika tjänster

Studiehandledning

Studiehandledning på elevens modersmål i ett ämne.

Studiehandledningen genomförs av en studiehandledare som har ämneskompetens, behärskar elevens modersmål och svenska samt har utbildning i att studiehandleda.

Studiehandledningen genomförs i samråd med elevens lärare.

Kartläggning

Pedagogisk kartläggning av elevens kunskaper i ett ämne.
Kartläggningen genomförs av en studiehandledare som har ämneskompetens, behärskar elevens modersmål och svenska samt har utbildning i att kartlägga.
En bedömningsrapport skickas till elevens lärare när kartläggningen är slutförd.

Studiehandledning inklusive kartläggning

Studiehandledning på elevens modersmål i ett ämne. Perioden inleds med pedagogisk kartläggning av elevens kunskaper i ämnet.

Kartläggning och studiehandledning genomförs av en studiehandledare som har ämneskompetens, behärskar elevens modersmål och svenska samt har utbildning i att kartlägga och studiehandleda.

En bedömningsrapport skickas till elevens lärare när kartläggningen är slutförd. Därefter genomförs studiehandledningen i samråd med elevens lärare.

Modersmålsundervisning

På kunders begäran genomför vi även modersmålsundervisning i grupp för 2-5 elever.

Terminen avslutas med att studiehandledaren tar fram ett bedömningsunderlag eller betygsunderlag för varje elev.