Testa och utvärdera språkstöd VT 2017


Inför VT 2017 erbjuder vi följande:
Språkstöd för 10 elever under våren i valfritt språk och valfritt ämne. 
Utvärdering av uppdrag, genomförande samt att resultat för elever och samarbete sammanställs i en rapport.
För prisuppgift och mer information, skicka svar på detta mejl eller kontakta undertecknad.
 
UtvecklingsPorten arbetar med språkstöd, studiehandledning, obligatorisk kartläggning och språkundervisning på 50 språk, se bifogad PDF. Utvärdering och kvalitetsuppföljning är viktiga delar i företagets arbetssätt och kompetens.
Arbetet sker med en fjärrundervisningslösning på webben. Inga program behöver installeras. Utrustning som behövs på skolan är en dator med internetuppkoppling, headset samt webkamera.
UtvecklingsPortens personal har akademisk bakgrund, ämneskompetens och god svenska. Samtliga är utbildade inom respektive område och har lämnat utdrag ur belastningsregistret. 
 
Med vänlig hälsning
Glenn Olsson 
072-246 40 55