Samarbete med Dorotea kommun.

 
Startar obligatorisk kartläggning i Dorotea kommun. Tack för förtroendet.​