Gudrun Brännberg

Gudrun Brännberg

VD

Språk: 

Ansvarig för Utvecklings-Porten är Gudrun Brännberg, erfaren skolutvecklare. Hon berättar:

Det unika med UtvecklingsPortens professionella studiehandledning är tre saker:

  1. Matchat ämne och språk. Barn, ungdomar och vuxna med annat modersmål än svenska är målgruppen. Genom studiehandledning med ämneskompetens på både svenska och modersmålet kan den studerande nå sina mål.

  2. Personligt möte samt feedback till både lärare och elever

  3. Leverans till kunder. Organisationen är uppbyggd för samarbetspartnern/kunden.

 

Tillbaka