Hem

  • Kommunikationen mellan handledare och elev sker genom Utvecklingsportens unika webbverktyg.
  • UtvecklingsPorten erbjuder studiehandledning på mer än 60 olika språk till elever på Sveriges skolor.

Senaste film

Studiehandledning genom UtvecklingsPorten - så funkar det!

Studiehandledning

* utgår från elevens behov och intresse och avser ett ämne i taget

* genomförs i nära samarbete med elevens lärare

* utgår från mål satta för eleven avseende studiehandledning

* innebär att studiehandledaren förbereder sitt arbete

* är tvåspråkig (eller trespråkig)

* fokuserar begrepp och sammanhang i ämnet

* har ett varierat upplägg

Gudrun Brännberg

Ansvarig för Utvecklings-Porten är Gudrun Brännberg, skolutvecklare med sjutton års erfarenhet som processtödjare i statlig och kommunal tjänst, samt som egen företagare. Sedan fyra år tillbaka driver hon konsultverksamhet med inriktning på processtöd, lärande utvärdering och innovation. Se www.gudrunbrannberg.se . Att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar med annat modersmål än svenska, är en stark drivkraft i UtvecklingsPortens samhällsansvar.
Läs mer

Välkommen, 欢迎, Welcome, خوش آمديد , Bienvenido, السلام عليكم

UtvecklingsPorten erbjuder studiehandledning på mer än sextio olika språk till elever i
Sveriges skolor.

Genom vår unika webbaserade metod med kartläggning och tvåspråkig studiehandledning kan varje elev göra sig förstådd och bli sedd utifrån sitt behov.

Varje elev får då samma möjlighet att nå skolans uppsatta mål och etablera sig i det svenska samhället.

Nyheter

aug 24
   Samarbete med Dorotea kommun.
 
Startar obli Läs mer
apr 18
   Nytt samarbete!
Vi är glada och stolta över att få presente Läs mer
apr 18
   SETT 2016!
 
SETT 2016! Läs mer